Viện dẫn các thuật ngữ.
Lên phía trên
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Câu hỏi:
Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 là gì?
Trả lời:
A. Các yêu cầu về quản lý Management requirements
.1 Tổ chức Organization

.2 Hệ thống quản lý Management system

.3 Kiểm soát tài liệu Document control

.4 Xem xét các yêu cầu, đề nghị và hợp đồng Review of requests, tenders and contracts

.5 Hợp đồng phụ về thử nghiệm và hiệu chuẩn Subcontracting of tests and calibrations

.6 Mua dịch vụ và đồ cung cấp Purchasing services and supplies

.7 Dịch vụ đối với khách hàng Service to the customer

.8 Phàn nàn Complaints

.9 Kiểm soát việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn không phù hợp Control of nonconforming testing and/or calibration work

.10 Cải tiến Improvement

.11 Hành động khắc phục Corrective action

.12 Hành động phòng ngừa Preventive action

.13 Kiểm soát hồ sơ Control of records

.14 Đánh giá nội bộ Internal audits

.15 Xem xét của lãnh đạo Management reviews

B.Các yêu cầu kĩ thuật Technical requirements
.1Yêu cầu chung General

.2 Nhân sự Personnel

.3 Tiện nghi và điều kiện môi trường Accommodation and environmental conditions

.4 Phương pháp thử nghiệm và hiệu chuẩn và phê duyệt phương pháp Test and calibration methods and method validation

.5 Thiết bị Equipment

.6 Tính liên kết chuẩn đo lường Measurement traceability

.7 Lấy mẫu Sampling

.8 Quản lý mẫu thử nghiệm và hiệu chuẩn  Handling of test and calibration items

.9 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn Assuring the quality of test and calibration results

.10 Báo cáo kết quả Reporting the results
Lên phía trên
Công nhận là gì
Câu hỏi:
Công nhận là gì ? Chức năng và nhiệm vụ của Tổ chức công nhận AOSC ?
Trả lời:
Công nhận là :
Sự đánh giá độc lập của các tổ chức đánh giá sự phù hợp dựa trên các tiêu chuẩn được thừa nhận để tiến hành các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo sự công bằng và năng lực. Thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, chính phủ, các bên giám sát và người tiêu dùng có thể tin tưởng vào kết quả kiểm tra và hiệu chuẩn,
 kết quả giám định và chứng nhận được cung cấp.
  1. Các cơ quan công nhận được thiết lập ở mỗi quốc gia với mục đích giám sát năng lực của các tổ chức đánh giá sự phù hợp.
  2. Các cơ quan công nhận được đánh giá năng lực dựa trên các cuộc đánh giá đồng đẳng khi tham gia ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức công nhận khu vực và quốc tế để chứng minh năng lực của họ. 
  3. Các cơ quan công nhận sẽ thực hiện đánh giá và công nhận cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp dựa trên các tiêu chuẩn có liên quan.
Theo đó Chức năng và nhiệm vụ của AOSC được nêu chi tiết tại đây (Click để xem chi tiết )
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây