Chương trình công nhận phòng thí nghiệm

1/Là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng AOSC:
-Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011:2017
-Chuẩn mực đánh giá: ISO/IEC 17025:2005, ISO/IEC 17025:2017 và các yêu cầu bổ sung cho từng lĩnh vực cụ thể.


2/AOSC công nhận theo lĩnh vực gồm 5 lĩnh vực cơ bản sau: 
-Lĩnh vực thử nghiệm Hóa học
-Lĩnh vực thử nghiệm Sinh học
-Lĩnh vực thử nghiệm Cơ
-Lĩnh vực thử nghiệm Vật liệu xây dựng
-Lĩnh vực Đo lường hiệu chuẩn 
-Lĩnh vực Dược
-Lĩnh vực Điện, điện tử


3/Lưu đồ công nhận
1

AOSC cấp chứng chỉ công nhận năng lực của tổ chức được đánh giá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực mà tổ chức được công nhận đăng ký công nhận.
Hiệu lực cho tất cả các chứng chỉ là 60 tháng tính từ ngày Giám đốc phê duyệt Quyết định công nhận.
Trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực, AOSC tiến hành đánh giá giám sát (từng phần hoặc toàn bộ) HTQL của tổ chức được công nhận để đảm bảo năng lực luôn được duy trì đáp ứng với tiêu chuẩn tương ứng. Chu kỳ đánh giá giám sát  không quá 12 tháng.
Trước khi công nhận hết hiệu lực 03 tháng, Phòng DVKH của AOSC sẽ liên hệ với tổ chức được công nhận để thỏa thuận hợp đồng tái công nhận và tiến hành đánh giá hiện trường trước khi hết hiệu lực 60 ngày để giúp tổ chức được công nhận luôn duy trì công nhận

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây