Chương trình đào tạo 2018

Kính gửi: Các Tổ chức/Doanh nghiệp

Với mục tiêu trang bị cho các tổ chức những kiến thức cơ bản và nâng cao để từ đó có thể áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng vào trong hoạt động của các tổ chức, Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) xin gửi đến Quý Tổ chức/ Doanh nghiệp các khóa đào tạo năm 2018 như sau:

A. Các khoá đào tạo phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

1. Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (Dự kiến tháng 5/2018 bắt đầu triển khai)

2. Xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (Dự kiến tháng 5/2018 bắt đầu triển khai)

3. Đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (Dự kiến tháng 5/2018 bắt đầu triển khai)

4. Ước lượng và công bố độ không đảm bảo đo cho phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn 

5. Hiệu chuẩn nội bộ trong phòng thí nghiệm

6. Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

7. Kỹ năng chuyên gia đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm.

Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) trân trọng kính mời các Tổ chức/ Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự đào tạo đăng ký học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi đến AOSC bằng thư, fax, email, điện thoại trước khi diễn ra khoá học ít nhất 3 ngày theo địa chỉ:

Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng –Số 15 nhà vườn, Khu nhà ở Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 3662 2015          Fax: 04 36343449         Email: rd@aosc.vn     Website: www.aosc.vn

Trân trọng./.

Tin tức liên quan