Tìm kiếm
Danh sách các tổ chức
STT Mã VLAT Tên tổ chức Đơn vị chủ quản Xem file
1 VLAT-0083 Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên  
2 VLAT-1.160 Phòng thí nghiệm Hóa- Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Công ty Nhiệt điện Duyên Hải  
3 VLAT-0120 Phòng Hóa nghiệm VFC, Công ty CP Khử trùng Việt Nam - Chi nhánh Đức Hòa, Long An Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam  
4 VLAT-0124 Phòng thử nghiệm - Công ty TNHH Tấn Hưng Việt Nam Công ty TNHH Tấn Hưng Việt Nam  
5 VLAT-0128 Trạm xét nghiệm, kiểm dịch Thủy sản Vĩnh Tân Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Thuận  
6 VLAT-0130 Phòng kiểm tra chất lượng Công ty Cổ phần An Hiệp Xanh  
7 VLAT-0132 Công ty Cổ phần Kiểm định Hiệu chuẩn đo lường Sài Gòn Công ty Cổ phần Kiểm định Hiệu chuẩn đo lường Sài Gòn  
8 VLAT-0136 Labo Hóa lý nước, Khoa y học Lao động - Sức khỏe Môi trường Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên  
9 VLAT-0137 Phòng thử nghiệm - Công ty CP Bảo vệ thực vật Phú Nông Công ty CP Bảo vệ thực vật Phú Nông  
10 VLAT-0168-1 Phòng thí nghiệm - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không (SKYPEC) - Khu vực Miền Nam Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không (SKYPEC)  
11 VLAT-0168-2 Phòng thí nghiệm - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không (SKYPEC) - Khu vực Miền Bắc Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không (SKYPEC)  
12 VLAT-0168-3 Phòng thí nghiệm - Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không (SKYPEC)- Khu vực Miền Trung Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không (SKYPEC)  
13 VLAT-0118 Phòng KCS Công ty TNHH MTV On Oanh  
14 VLAT- 0060 Công ty TNHH World Vision (VN) Công ty TNHH World Vision (VN)  
15 VLAT-0082 Phòng Thử nghiệm MAP Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam  
16 VLAT-0077 Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm bệnh động vật Cơ quan Thú y vùng V  
17 VLAT-0059 Phòng Thí nghiệm Công ty Cổ phần Đường Man  
18 VLAT-0051 Phòng Kiểm tra chất lượng, Công ty Cổ phần Đồng Xanh Công ty Cổ phần Đồng Xanh  
19 VILAT - 0056 Trung tâm hiệu chuẩn TAMSUI Việt Nam Công ty TNHH TAMSUI Việt Nam  
20 VLAT - 1.014 Phòng thí nghiệm Công ty cổ phần thực phẩm gia đình ANCO  
21 VLAT- 0079 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy Sản tỉnh Bình Dương  
22 VLAT-1.123 Phòng thí nghiệm Bộ môn hóa sinh Miễn dịch và Bộ môn Virus Viện Thú Y  
23 VLAT-0109 Khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên  
24 VLAT-0112 Phòng Thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ  
25 VLAT-0113 Phòng thử nghiệm, Công ty TNHH Arysta LifeScience Việt Nam Công ty TNHH Arysta LifeScience Việt Nam  
26 VLAT-0111 Phòng Thí nghiệm Hóa Nông Lúa Vàng Hậu Giang Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng Hậu Giang  
27 VLAT-0115 Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa VinaCert Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert  
28 VLAT-0107 Phòng Thí nghiệm – Phòng Phát triển kỹ thuật và Quản lý chất lượng sản phẩm Công ty TNHH Bảo vệ thực vật An Hưng Phát  
29 VLAT-0117 Bộ phận KCS, nhà máy phân bón Cửu Long Nhà máy phân bón Cửu Long  
30 VLAT-0075 Phòng Thử nghiệm – Hiệu chuẩn, Công ty Cổ phần LDT Công ty Cổ phần LDT  
31 VLAT-0125 Phòng tuyên truyền và Xét nghiệm nước Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh  
32 VLAT-0138 Phòng Đảm bảo chất lượng & Thử nghiệm Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Ngọc Yến  
33 VLAT-0073 Phòng thử nghiệm, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thôn Trang Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thôn Trang  
34 VLAT-0140 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa  
35 VLAT-0071 Phòng thí nghiệm, Công ty CP Nông nghiệp HP Công ty CP Nông nghiệp HP  
36 VLAT-0141 Phòng Nghiên cứu thực phẩm, Công ty TNHH Welstory Việt Nam Công ty TNHH Welstory Việt Nam  
37 VLAT-0144 Phòng Kỹ thuật và Chất lượng, Công ty TNHH Vbook Hoa Kỳ Công ty TNHH Vbook Hoa Kỳ  
38 VLAT-0146 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung Ương II Cục thú y  
39 VLAT-0148 Trung tâm chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật và thủy sản Chi cục Chăn nuôi và Thú y Cà Mau  
40 VLAT-0063 Phòng Phân tích Kiểm nghiệm Nông sản, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao  
41 VLAT-0043 Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bến Tre  
42 VLAT-0005 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Thiên Phúc Công ty cổ phần sản xuất thương mại Thiên Phúc  
43 VLAT-0040 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận  
44 VLAT-0034 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật, Chi cục Thú y Hải Phòng Chi cục Thú y Hải Phòng  
45 VLAT-0006 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc thú y TW I Cục Thú y  
46 VLAT-0020 Trạm chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật-Chi cục thú y Vùng II Chi cục thú y Vùng II  
47 VLAT-0168-3 Phòng thí nghiệm - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không (SKYPEC) - Khu vực Miền Trung Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không (SKYPEC)  
48 VLAT-0119 Phòng Kiểm tra chất lượng Công ty TNHH MTV Bảo vệ thực vật Long An  
49 VLAT-0121 Phòng Thử nghiệm Công ty Cổ phần Thuốc Bảo vệ thực vật Việt Trung  
50 VLAT-0122 Phòng Thử nghiệm Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
51 VLAT-0129 Công ty TNHH Tư vấn Hiệu chuẩn thiết bị đo lường Hi- Tech Công ty TNHH Tư vấn Hiệu chuẩn thiết bị đo lường Hi-Tech  
52 VLAT-0024 Phòng phân tích thức ăn chăn nuôi Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hồng Hà  
53 VLAT-0044 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bà Rịa- Vũng Tàu  
54 VLAT-0048 Phòng Đảm bảo chất lượng & Thử nghiệm Công ty Cổ phần Kiên Nam  
55 VLAT-0050 Khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ngãi  
56 VLAT-0052 Trạm chẩn đoán xét nghiệm Thú y Chi cục thú y tỉnh Đồng Nai  
57 VLAT-0054 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng  
58 VLAT-0055 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang  
59 VLAT-0064 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai  
60 VLAT-1.078 Khoa xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang  
61 VLAT-0023 Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Sinh học Thú y,khoa thú y Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam  
62 VLAT-0143 Phòng Xét nghiệm Chẩn đoán thú y, Công ty TNHH Bayer Việt Nam Công ty TNHH Bayer Việt Nam  
63 VLAT-0145 Phòng thử nghiệm, Công ty CP Hóc Môn Công ty CP Hóc Môn  
64 VLAT-1.162 Khoa Xét nghiệm, Trung tâm y tế dự phòng Quảng Nam Trung tâm y tế dự phòng Quảng Nam  
65 VLAT-0090 Phòng hiệu chuẩn- kiểm định, Công ty CP Kiểm định trang thiết bị y tế Việt Nam Công ty CP Kiểm định trang thiết bị y tế Việt Nam  
66 VLAT-0110 Phòng thí nghiệm nội bộ, Công ty TNNH Tập đoàn An Nông Công ty TNNH Tập đoàn An Nông  
67 VLAT-1.087 Phòng quản lý chất lượng, Công ty TNHH Bayer Việt Nam Công ty TNHH Bayer Việt Nam  
68 VLAT-0097 Phòng chẩn đoán - xét nghiệm Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Phước  
69 VLAT-0096 Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Đăk Nông Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Đăk Nông  
70 VLAT-0094 Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và thú y Tiền Giang  
71 VLAT-0086 Khoa xét nghiệm, Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Tháp Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Tháp  
72 VLAT-0089 Phòng thử nghiệm, Công ty Cổ phần Fu Tai Công ty Cổ phần Fu Tai  
73 VLAT-0088 Phòng thử nghiệm, Công ty Cổ phần Jia Non Biotech (VN) Công ty Cổ phần Jia Non Biotech (VN)  
74 VLAT-0092 Trung tâm Công nghệ Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Tùng  
75 VLAT-0093 Trung tâm Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc, Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I  
76 VLAT-0103 Phòng thử nghiệm AA Công ty TNHH MTV Giải pháp Nông nghiệp Tiên Tiến Long An  
77 VLAT-1.175 Phòng Phân tích Thử nghiệm, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh    
78 VLAT-0091 Phòng nghiệp vụ đo lường Viện Kiểm định thiết bị và Đo lường  
79 VLAT-0102 Phòng hiệu chuẩn, Khoa Sinh phẩm, Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm thành phố Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm thành phố  
80 VLAT-1.021 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật. Chi cục thú y Vùng IV Cục thú y    
81 VLAT-0108 Phòng Thử nghiệm, Viện nhiệt đới Môi trường Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự  
82 VLAT-1.155 PhPhòng kiểm tra chất lượng và thử nghiệm - Công ty CP hóa chất nông nghiệp Hà Long Công ty CP hóa chất nông nghiệp Hà Long  
83 VLAC-1.161 Phòng nghiệp vụ - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận  
84 VLAT-1.167 Phòng thí nghiệm - Chi nhánh Công ty CP sản xuất và thương mại Công nghệ Châu Âu Công ty CP sản xuất và thương mại Công nghệ Châu Âu  
85 VLAT-1.038 Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm bệnh động vật Chi cục Thú y Vùng VII  
86 VLAT-1.009 Trung tâm chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật Chi cục Thú y Vùng VI  
87 VLAT-1.114 Phòng Thử nghiệm Công ty TNHH Minh Long  
88 VLAT-0070 Khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng Phú Yên  
89 VLAT-0065 Trung tâm Nghiên cứu phân tích và dịch vụ Kiểm nghiệm Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội - Cần Thơ  
90 VLAT-1.172 Phòng thí nghiệm De Heus Đồng Nai - Chi nhánh Công ty TNHH De Heus Đồng Nai Chi nhánh Công ty TNHH De Heus Đồng Nai  
91 VLAT-1.159 Phòng thí nghiệm Kiểm định Chất lượng Công ty Cổ phần Nông dược Sài Gòn  
92 VILAT - 1.166 Phòng Phân tích - Thử nghiệm Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận  
93 VLAT-1.037 Phòng Thử nghiệm Á Châu Hóa Sinh Công ty TNHH Á Châu Hóa Sinh  
94 VLAT-1.158 Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật OMEGA Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật OMEGA  
95 VLAT-1.177 Phòng kiểm tra chất lượng Công ty TNHH Công nghệ Nano hợp nhất APA  
96 VLAT-1.180 Phòng Lab & QC Công ty CP Hóa chất Nông Việt  
97 VLAT-1.163 Phòng thử nghiệm - Công ty CP S New Rice Công ty CP S New Rice  
98 VLAT-1.183 Phòng thử nghiệm OCIVN, Công ty TNHH OCI Việt Nam Công ty TNHH OCI Việt Nam  
99 VLAT-1.179 Phòng thí nghiệm UPL Việt Nam, Công ty TNHH UPL Việt Nam Công ty TNHH UPL Việt Nam    
100 VLAT-1.173 Phòng Thí nghiệm Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại- Dịch vụ Thu Loan  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây