Tìm kiếm
Danh sách các tổ chức
STT Tên tổ chức Đơn vị chủ quản Xem file
1 VLAT-0083 Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên  
2 VLAT-1.160 Phòng thí nghiệm Hóa- Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Công ty Nhiệt điện Duyên Hải  
3 VLAT-0120 Phòng Hóa nghiệm VFC, Công ty CP Khử trùng Việt Nam - Chi nhánh Đức Hòa, Long An Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam  
4 VLAT-0124 Phòng thử nghiệm - Công ty TNHH Tấn Hưng Việt Nam Công ty TNHH Tấn Hưng Việt Nam  
5 VLAT-0128 Trạm xét nghiệm, kiểm dịch Thủy sản Vĩnh Tân Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Thuận  
6 VLAT-0130 Phòng kiểm tra chất lượng Công ty Cổ phần An Hiệp Xanh  
7 VLAT-0132 Công ty Cổ phần Kiểm định Hiệu chuẩn đo lường Sài Gòn Công ty Cổ phần Kiểm định Hiệu chuẩn đo lường Sài Gòn  
8 VLAT-0136 Labo Hóa lý nước, Khoa y học Lao động - Sức khỏe Môi trường Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên  
9 VLAT-0137 Phòng thử nghiệm - Công ty CP Bảo vệ thực vật Phú Nông Công ty CP Bảo vệ thực vật Phú Nông  
10 VLAT-1.168 Phòng thí nghiệm - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không (SKYPEC) - Khu vực Miền Nam Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không (SKYPEC)  
11 VLAT-2.168 Phòng thí nghiệm - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không (SKYPEC) - Khu vực Miền Bắc Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không (SKYPEC)  
12 VLAT-3.168 Phòng thí nghiệm - Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không (SKYPEC)- Khu vực Miền Trung Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không (SKYPEC)  
13 VLAT-1.085 Phòng thí nghiệm Chất lượng Nước, Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai  
14 VLAT-0118 Phòng KCS Công ty TNHH MTV On Oanh  
15 VLAT- 0060 Công ty TNHH World Vision (VN) Công ty TNHH World Vision (VN)  
16 VLAT-0082 Phòng Thử nghiệm MAP Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam  
17 VLAT-0077 Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm bệnh động vật Cơ quan Thú y vùng V  
18 VLAT-0059 Phòng Thí nghiệm Công ty Cổ phần Đường Man  
19 VLAT-1.196 Phòng thử nghiệm Công ty TNHH MTV Minh Long Phát  
20 VLAT - 0056 Trung tâm hiệu chuẩn TAMSUI Việt Nam Công ty TNHH TAMSUI Việt Nam  
21 VLAT - 1.014 Phòng thí nghiệm Công ty cổ phần thực phẩm gia đình ANCO  
22 VLAT- 0079 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy Sản tỉnh Bình Dương  
23 VLAT-1.123 Phòng thí nghiệm Bộ môn hóa sinh Miễn dịch và Bộ môn Virus Viện Thú Y  
24 VLAT-0109 Khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên  
25 VLAT-0112 Phòng Thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ  
26 VLAT-0113 Phòng thử nghiệm, Công ty TNHH Arysta LifeScience Việt Nam Công ty TNHH Arysta LifeScience Việt Nam  
27 VLAT-1.082 Phòng thử nghiệm MAP Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam  
28 VLAT-0115 Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa VinaCert Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert  
29 VLAT-0107 Phòng Thí nghiệm – Phòng Phát triển kỹ thuật và Quản lý chất lượng sản phẩm Công ty TNHH Bảo vệ thực vật An Hưng Phát  
30 VLAT-0117 Bộ phận KCS, nhà máy phân bón Cửu Long Nhà máy phân bón Cửu Long  
31 VLAT-0075 Phòng Thử nghiệm – Hiệu chuẩn, Công ty Cổ phần LDT Công ty Cổ phần LDT  
32 VLAT-0125 Phòng tuyên truyền và Xét nghiệm nước Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh  
33 VLAT-0138 Phòng Đảm bảo chất lượng & Thử nghiệm Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Ngọc Yến  
34 VLAT-0073 Phòng thử nghiệm, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thôn Trang Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thôn Trang  
35 VLAT-0140 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa  
36 VLAT-0071 Phòng thí nghiệm, Công ty CP Nông nghiệp HP Công ty CP Nông nghiệp HP  
37 VLAT-0141 Phòng Nghiên cứu thực phẩm, Công ty TNHH Welstory Việt Nam Công ty TNHH Welstory Việt Nam  
38 VLAT-0144 Phòng Kỹ thuật và Chất lượng, Công ty TNHH Vbook Hoa Kỳ Công ty TNHH Vbook Hoa Kỳ  
39 VLAT-0146 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung Ương II Cục thú y  
40 VLAT-0148 Trung tâm chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật và thủy sản Chi cục Chăn nuôi và Thú y Cà Mau  
41 VLAT-0063 Phòng Phân tích Kiểm nghiệm Nông sản, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao  
42 VLAT-1.044 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bà Rịa- Vũng Tàu  
43 VLAT-0005 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Thiên Phúc Công ty cổ phần sản xuất thương mại Thiên Phúc  
44 VLAT-0040 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận  
45 VLAT-1.194 Phòng Thí nghiệm, Nhà máy Công ty Thanh Sơn Hóa Nông Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông  
46 VLAT-0006 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc thú y TW I Cục Thú y  
47 VLAT-1.197 Phòng Thí nghiệm Hóa nông Lúa Vàng Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng  
48 VLAT-1.048 Phòng Đảm bảo Chất lượng và Thử nghiệm, Công ty Cổ phần Kiên Nam Công ty Cổ phần Kiên Nam  
49 VLAT-0119 Phòng Kiểm tra chất lượng Công ty TNHH MTV Bảo vệ thực vật Long An  
50 VLAT-0121 Phòng Thử nghiệm Công ty Cổ phần Thuốc Bảo vệ thực vật Việt Trung  
51 VLAT-1.122 Phòng Thử nghiệm Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
52 VLAT-0129 Công ty TNHH Tư vấn Hiệu chuẩn thiết bị đo lường Hi- Tech Công ty TNHH Tư vấn Hiệu chuẩn thiết bị đo lường Hi-Tech  
53 VLAT-1.156 Phòng Thử nghiệm, Công ty Cổ phần Đông Nam Đức Thành Công ty Cổ phần Đông Nam Đức Thành  
54 VLAT-2.108 Phòng kiểm soát ô nhiễm Không khí, Viện nhiệt đới Môi trường Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự  
55 VLAT-0050 Khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ngãi  
56 VLAT.-4.168 Phòng Thử nghiệm- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) -CN Miền Trung Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) -CN Miền Trung  
57 VLAT-1.020 Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm bệnh động vật Chi cục Thú y Vùng II  
58 VLAT-1.204 Trung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I  
59 VLAT - 1.205 Đơn vị Chẩn đoán - Xét nghiệm và chăm sóc sau bán hàng, Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương 5 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương 5  
60 VLAT 1.089 Phòng thử nghiệm Phòng thử nghiệm - Công ty CP Futai  
61 VLAT 1.178 Phòng thử nghiệm Phòng thử nghiệm - Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Thái Phong  
62 VLAT 1.036 Khoa sức khỏe Môi trường và Học đường Viện Pasteur Nha Trang  
63 VLAT-1.203 Tổ KCS-CN Công ty CP Vicem Vật tư vận tải xi măng tại Ninh Bình, Công ty CP Vật tư vân tải Xi Măng Công ty Cổ phần Vật tư vận tải Xi măng  
64 VLAT-0143 Phòng Xét nghiệm Chẩn đoán thú y, Công ty TNHH Bayer Việt Nam Công ty TNHH Bayer Việt Nam  
65 VLAT-0145 Phòng thử nghiệm, Công ty CP Hóc Môn Công ty CP Hóc Môn  
66 VLAT-1.162 Khoa Xét nghiệm, Trung tâm y tế dự phòng Quảng Nam Trung tâm y tế dự phòng Quảng Nam  
67 VLAT-1.055 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và Thú y Kiên Giang  
68 VLAT-1.001 Phòng thí nghiệm, Chi nhánh Công ty TNHH ADC tại Ô Môn Công ty TNHH ADC  
69 VLAT-1.087 Phòng quản lý chất lượng, Công ty TNHH Bayer Việt Nam Công ty TNHH Bayer Việt Nam  
70 VLAT-1.003 Phòng thí nghiệm, Viện Năng suất Chất lượng Deming Viện Năng suất Chất lượng Deming  
71 VLAT-1.202 Phòng Kiểm nghiệm,Công ty TNHH MTV Gò Đàng An Hiệp Công ty TNHH MTV Gò Đàng An Hiệp  
72 VLAT-1.079 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy Sản tỉnh Bình Dương  
73 VLAT-1.055 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và Thú y Kiên Giang  
74 VLAT-0130 Phòng kiểm tra chất lượng Công ty Cổ phần An Hiệp Xanh  
75 VLAT-1.212 Phòng thử nghiệm, công ty TNHH Pesticide Nhật Bản Công ty TNHH Pesticide Nhật Bản  
76 VLAT-1.193 Phòng Thí nghiệm, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang  
77 VLAT-1.093 Trung tâm Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc, Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I  
78 VLAT-1.175 Phòng Phân tích Thử nghiệm, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh    
79 VLAT-1.218 Phòng Thử nghiệm chuỗi cung ứng Minh Phú Công ty TNHH MTV chuỗi cung ứng Thủy sản Minh Phú  
80 VLAT-1.021 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật. Chi cục thú y Vùng IV Cục thú y    
81 VLAT-1.155 PhPhòng kiểm tra chất lượng và thử nghiệm - Công ty CP hóa chất nông nghiệp Hà Long Công ty CP hóa chất nông nghiệp Hà Long  
82 VLAC-1.161 Phòng nghiệp vụ - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận  
83 VLAT-1.167 Phòng thí nghiệm - Chi nhánh Công ty CP sản xuất và thương mại Công nghệ Châu Âu Công ty CP sản xuất và thương mại Công nghệ Châu Âu  
84 VLAT-1.038 Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm bệnh động vật Chi cục Thú y Vùng VII  
85 VLAT-1.009 Trung tâm chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật Chi cục Thú y Vùng VI  
86 VLAT-1.114 Phòng Thử nghiệm Công ty TNHH Minh Long  
87 VLAT-0070 Khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng Phú Yên  
88 VLAT-1.172 Phòng thí nghiệm De Heus Đồng Nai - Chi nhánh Công ty TNHH De Heus Đồng Nai Chi nhánh Công ty TNHH De Heus Đồng Nai  
89 VLAT-1.159 Phòng thí nghiệm Kiểm định Chất lượng Công ty Cổ phần Nông dược Sài Gòn  
90 VILAT - 1.166 Phòng Phân tích - Thử nghiệm Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận  
91 VLAT-1.037 Phòng Thử nghiệm Á Châu Hóa Sinh Công ty TNHH Á Châu Hóa Sinh  
92 VLAT-1.158 Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật OMEGA Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật OMEGA  
93 VLAT-1.177 Phòng kiểm tra chất lượng Công ty TNHH Công nghệ Nano hợp nhất APA  
94 VLAT-1.180 Phòng Lab & QC Công ty CP Hóa chất Nông Việt  
95 VLAT-1.163 Phòng thử nghiệm - Công ty CP S New Rice Công ty CP S New Rice  
96 VLAT-1.183 Phòng thử nghiệm OCIVN, Công ty TNHH OCI Việt Nam Công ty TNHH OCI Việt Nam  
97 VLAT-1.179 Phòng thí nghiệm UPL Việt Nam, Công ty TNHH UPL Việt Nam Công ty TNHH UPL Việt Nam    
98 VLAT-1.173 Phòng Thí nghiệm Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại- Dịch vụ Thu Loan  
99 VLAT-0069 Công ty TNHH Tousei Engineering Viet Nam Công ty TNHH Tousei Engineering Viet Nam  
100 VLAT-0052 Trạm chẩn đoán xét nghiệm Thú y Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây