AOSC tổ chức cuộc họp Hội đồng Công nhận lần thứ hai

Ngày 09/12/2016, Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng – AOSC đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Công nhận lần thứ 2.
    Tham dự cuộc họp, về phía Hội đồng Công nhận có: ông Nguyễn Công Khẩn – Chủ tịch Hội đồng, ông Trần Chương Huyến – Phó Chủ tịch Hội đồng, và các ông bà sau là thành viên hội đồng: bà Nguyễn Thị Khánh Trâm, ông Trần Văn Học, ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Nguyễn Thế Hùng, ông Đinh Hữu Phí, bà Trần Thị Oanh.
vnc 2131
 
vnc 2261
 
vnc 2260 0
Các thành viên Hội đồng Công nhận AOSC
      Thay mặt lãnh đạo Văn phòng AOSC, Giám đốc Nguyễn Thị Khánh Trâm đã trình bày trước Hội đồng về hoạt động công nhận cũng như giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng AOSC. Bên cạnh đó, bà Khánh Trâm cũng tóm tắt về tình hình hoạt động của Văn phòng AOSC trong năm 2016 và phương hướng, kế hoạch năm 2017.
       Văn phòng AOSC là tổ chức công nhận bên thứ ba trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. AOSC ra đời trên tinh thần xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ. AOSC hoạt động chính trong lĩnh vực công nhận năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025 và công nhận năng lực phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 (TCVN 7782). Ngoài ra, AOSC còn tổ chức các khóa đào tạo chuyên gia để tiến tới thực hiện việc công nhận chuyên gia đánh giá sự phù hợp  góp phần nâng cao năng lực thử nghiệm của các phòng thử nghiệm, từng bước hội nhập với các phòng thử nghiệm khu vực và quốc tế.
     Văn phòng AOSC là thành viên chính thức của Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm châu Á Thái Bình Dương (APLAC) đồng thời là thành viên thông tấn của Tổ chức hợp tác Công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC).
Hoạt động công nhận là hoạt động mang tính đặc thù và sự ra đời của Văn phòng AOSC là xu hướng tất yếu. Hội đồng công nhận sẽ giúp cho hoạt động của Văn phòng AOSC hoạt động theo đúng định hướng. Bài trình bày của bà Khánh Trâm nêu bật vai trò quan trọng của Hội đồng Công nhận. Hội đồng công nhận được thành lập nhằm đảm bảo cho hoạt động công nhận độc lập, khách quan, minh bạch, không phân biệt đối xử.
zz
Bà Nguyễn Thị Khánh Trâm báo cáo hoạt động công nhận 2015-2016
và phương hướng năm 2017
       Năm 2017, Văn phòng AOSC hướng tới mở rộng phạm vi đánh giá, mở rộng đối tượng khách hàng cũng như đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
      Thay mặt Hội đồng Công nhận, Chủ tịch Hội đồng – ông Nguyễn Công Khẩn phát biểu về Chức năng, nhiệm vụ cũng như nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Công nhận.
vnc 2227
Chủ tịch Hội đồng Công nhận – Ông Nguyễn Công Khẩn phát biểu
trước Hội đồng
    Theo ông, Hội đồng Công nhận AOSC có các chức năng, nhiệm vụ như sau:
-   Thông qua các chính sách, phương hướng và kế hoạch phát triển của Văn phòng AOSC nhằm đảm bảo cho hoạt động công nhận được thực hiện theo nguyên tắc độc lập, khách quan, minh bạch và không phân biệt đối xử.
-  Giám sát các hoạt động công nhận của Văn phòng AOSC để đảm bảo tính tin cậy, công bằng, khách quan trong hoạt động đánh giá công nhận.
-  Thành lập và chỉ định các thành viên Ban giải quyết khiếu nại.    

    Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng là 5 năm. Hội đồng làm việc trên nguyên tắc công khai, đồng thuận, đảm bảo sự công bằng và bảo mật các thông tin của AOSC và của khách hàng.
   Sau phần phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Công nhận, các thành viên Hội đồng đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến vào dự thảo điều lệ hoạt động của AOSC và Quy chế hoạt động của Hội đồng Công nhận AOSC.
   Trên cơ sở những kết quả đã đạt được năm 2016, Hội đồng Công nhận sẽ cùng với lãnh đạo AOSC thống nhất một chiến lược khung đẩy mạnh quảng bá thương hiệu cũng như xây dựng mạng lưới và nâng cao năng lực toàn diện của Văn phòng AOSC.


 

 

Nguồn tin: Văn phòng AOSC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây