Quy định về độ không đảm bảo đo trong phòng thí nghiệm

       Dựa trên việc tham khảo các tài liệu viện dẫn như ILAC-P14:01/2013 Chính sách về độ không đảm bảo đo của ILAC (ILAC-P14:01/2013), Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đoISO/IEC Guide 98-3:2008, ISO/IEC 17025:2017 Quy định chung về năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, Văn phòng AOSC ban hành Quy định về độ không đảm bảo đo đối với phòng thí nghiệm với mục đích đảm bảo thống nhất trong cách thể hiện độ không đảm bảo đo trong báo cáo thử nghiệm và phạm vi công nhận cho phòng thử nghiệm. “Phòng thử nghiệm” được hiểu là phòng thử nghiệm cung cấp dịch vụ thử nghiệm trong lĩnh vực sinh học, hóa học và các lĩnh vực khác liên quan đến sinh học, hóa học.
       
        Quy định về đánh giá độ không đảm bảo đo

Theo đó, AOSC phân loại các phương pháp thử theo tiêu chí đánh giá độ không đảm bảo đo như sau
Nhóm 1: Các phương pháp thử định tính hay bán định lượng không cần được đánh giá độ không đảm bảo đo (ĐKĐBĐ)
Nhóm 2: Các phương pháp thử nghiệm đã được công nhận rộng rãi qui định giới hạn giá trị của các nguồn chủ yếu gây nên ĐKĐBĐ và qui định cách thức trình bày kết quả đã tính toán. Trong trường hợp này, PTN được coi là đáp ứng được yêu cầu về đánh giá ĐKĐBĐ khi tuân theo phương pháp thử và các hướng dẫn lập báo cáo thử nghiệm.
Nhóm 3: Các phương pháp thử (sinh học, môi trường hay hoá học) là phương pháp được đồng thuận rộng rãi hoặc phương pháp được luật định ban hành (ví dụ: TCVN, AOAC, ASTM, APHA/AWWA, FDA, EPA, USDA/FSIS) trong đó ĐKĐBĐ không được thể hiện cụ thể trong phương pháp. Với các phương pháp thử như vậy, ước lượng ĐKĐBĐ phải được thực hiện.
Nhóm 4: Các phương pháp thử không phải là phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp thử do phòng thí nghiệm tự xây dựng, phương pháp tiêu chuẩn được sử dụng ngoài phạm vi qui định hoặc phương pháp tiêu chuẩn đã được điều chỉnh, thay đổi đều cần được ước lượng ĐKĐBĐ.
         
          Quy định về tuyên bố độ không đảm bảo đo trên báo cáo thử nghiệm

Khi phòng thử nghiệm công bố độ không đảm bảo đo trong trong báo cáo kết quả thử nghiệm thì:
- Độ không đảm bảo đo được báo cáo là độ không đảm bảo đo mở rộng;
- Độ không đảm bảo đo phải được thể hiện dưới dạng cùng đơn vị với đại lượng đo hoặc ở hình thức tương đối so với kết quả đo (ví dụ: theo phần trăm tương đối);
- Hệ số bao phủ và khoảng tin cậy sẽ được công bố trên báo cáo kết quả thử nghiệm. Ví dụ: “Độ không đảm bảo đo được báo cáo được trình bày là độ không đảm bảo đo mở rộng với hệ số bao phủ k=2 và khoảng tin cậy tương đương 95%.
 
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo GR-13 đã được đăng tải tại mục Tài liệu VLAT trên website AOSC 

 

Nguồn tin: Văn phòng AOSC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây