Trách nhiệm của tổ chức được Văn phòng AOSC công nhận

Căn cứ theo GR-01 Quy định công nhận, theo đó Văn phòng AOSC quy định trách nhiệm của tổ chức được công nhận như sau:
1. Tổ chức được công nhận phải cung cấp cho khách hàng của tổ chức các dịch vụ (thử nghiệm, giám định, thử nghiệm y tế hoặc chứng nhận) nhất quán với chuẩn mực công nhận.
2. Tổ chức được công nhận cam kết:
2.1.Hợp tác và tạo điều kiện để AOSC xem xét, đánh giá các hoạt động của mình theo chuẩn mực công nhận (mục 3) và và các quy định luật pháp liên quan;
2.2. Thực hiện liên tục và đầy đủ, phù hợp với chuẩn mực công nhận và các qui định của AOSC như: đánh giá giám sát định kỳ, đánh giá bổ sung, đánh giá thẩm tra, đánh giá đột xuất. Thực hiện hành động khắc phục, chấp nhận bị đình chỉ, thu hồi chứng chỉ trong trường hợp hành động khắc phục không hiệu quả; có giá trị bất thường trong thử nghiệm thành thạo; không tuân thủ các quy định, chính sách của AOSC; cam kết cung cấp bằng chứng thực hiện bao gồm cả thỏa thuận để thích ứng với những thay đổi trong các yêu cầu công nhận;
2.3. Thiết lập và duy trì các thủ tục để đảm bảo rằng khách hàng của tổ chức được công nhận không bị hiểu nhầm về phạm vi được công nhận;
2.4. Không sử dụng, tham chiếu tới phạm vi công nhận trong chứng chỉ công nhận cho các hoạt động ngoài phạm vi công nhận và không sử dụng chứng chỉ, tham chiếu tới công nhận trong các hoạt động hoặc theo cách làm tổn hại đến uy tín của AOSC;
2.5. Thông báo kịp thời cho AOSC khi có những thay đổi sau:
a. Tư cách pháp nhân, tình trạng thương mại, sở hữu;
b. Cơ cấu tổ chức, lãnh đạo cao nhất hoặc nhân sự chủ chốt;
c. Chính sách và thủ tục;
d. Địa điểm và nguồn lực;
e. Phạm vi công nhận;
f. Nhân sự, thiết bị, cơ sở vật chất, môi trường làm việc hoặc các nguồn lực khác nếu có tác động quan trọng đến hệ thống; hoặc
g. Các khía cạnh khác có thể ảnh hưởng đến năng lực của tổ chức được công nhận, phạm vi hoạt động được công nhận, hoặc sự phù hợp với các chuẩn mực công nhận.
2.6. Tổ chức được công nhận phải tiến hành và thông báo cho AOSC các biện pháp cần thiết để khắc phục mọi sự không phù hợp khi được AOSC yêu cầu.
3. Tạo điều kiện để chuyên gia đánh giá của AOSC tiếp cận tất cả các điểm được đánh giá trong điều kiện làm việc bình thường và cung cấp những thông tin cần thiết cho AOSC để hoàn thiện quá trình đánh giá, bao gồm cả đánh giá chứng kiến, đánh giá bổ sung, đánh giá thẩm tra, đánh giá đột xuất khi được yêu cầu trong thời gian diễn ra cuộc đánh giá cũng như trong toàn bộ thời gian hiệu lực công nhận;
4. Bố trí người dẫn đường thông thạo địa hình và am hiểu những quy định về an toàn lao động của khách hàng cho đoàn đánh giá trong các cuộc đánh giá;
5. Cử người đại diện cho tổ chức chịu trách nhiệm liên lạc với AOSC;
6. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong hợp đồng đã ký với AOSC;
7. Phối hợp với AOSC cung cấp các hồ sơ, tài liệu, bằng chứng phù hợp khi được AOSC yêu cầu, cũng như phối hợp tạo điều kiện cho AOSC tiến hành các cuộc đánh giá bổ sung (do kết quả đánh giá hiện trường yêu cầu), đánh giá thẩm tra (theo yêu cầu của CG kỹ thuật, của Hội đồng Khoa học), đánh giá đột xuất (khi AOSC nhận được thông tin tố cáo/khiếu nại/phàn nàn nghiêm trọng về hoạt động của tổ chức được công nhận từ Khách hàng của tổ chức được công nhận, từ cơ quan quản lý nhà nước hay các bên liên quan khác).

 

Nguồn tin: Văn phòng AOSC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây