Danh sách các tổ chức thử nghiệm thành thạo được chấp nhận

Căn cứ quy định công nhận của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (gọi tắt AOSC), quy định về thử nghiệm thành thạo của AOSC;

Dựa trên năng lực và nguồn lực của AOSC, năng lực các tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo trong nước và quốc tế;

AOSC quyết định chỉ làm đầu mối các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17043:2010. Hiện nay, AOSC chấp nhận kết quả của các tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo dưới đây:

Các tổ chức cung cấp thử nghiệm thành thạo trong nước được AOSC chấp nhận gồm có:

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Lĩnh vực

Website

1

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3- Quatest 3

Số 49 Pasteur, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Vi sinh, Hóa, Dầu, Xi măng

www.quatest3.com.vn

2

Hội các phòng thử nghiệm Việt Nam - Vinalab

Số 79, Trương Định,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vi sinh, Hóa học

www.vinalab.org.vn

3

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia - NIFC

Số 13, Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội

Vi sinh,
Hóa học

http://www.nifc.gov.vn

4

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Số 48, Hai Bà Trưng,
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thuốc

http://www.nidqc.org.vn

5

Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh

Số 200, Cô Bắc, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thuốc

http://www.idqc-hcm.gov.vn

6

Trung tâm Quản lý Chất lượng Cao su thiên nhiên, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam

Lai Hưng – Bến Cát – tỉnh Bình Dương

Hóa

http://www.rriv.org.vn

7

Trung tâm Quan trắc Môi trường – Tổng cục Môi trường

Số 556, Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội

 

Hóa

http://www.quantracmoitruong.gov.vn

Đối với các tổ chức quốc tế cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo, xin tham khảo các website dưới đây:
https://www.aplac.org

http://www.eptis.bam.de/en/index.htm

Ngoài các tổ chức trên, AOSC chấp nhận kết quả các chương trình so sánh liên phòng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17043:2010. Các tổ chức muốn AOSC chấp nhận kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo và/hoặc so sánh liên phòng do đơn vị mình tổ chức, vui lòng đăng ký với AOSC và gửi các tài liệu/hồ sơ chứng minh chương trình của đơn vị mình tổ chức phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17043:2010. Danh sách các tổ chức cung cấp thử nghiệm thành thạo và/hoặc so sánh liên phòng AOSC chấp nhận được công khai trên trang web của AOSC.

Văn phòng AOSC

Tin tức liên quan