Thư ngỏ

Trong xu thế hội nhập rộng và sâu, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được coi là lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Hàng loạt các phòng thử nghiệm, các tổ chức chứng nhận tư nhân ra đời đã thực sự đem lại nhiều hình thức đánh giá sự phù hợp, tạo điều kiện cho các đối tượng quan tâm thêm nhiều sự lựa chọn.

Ngày 24/7/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 97/2009/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học công nghệ đã làm phong phú thêm các loại hình dịch vụ khoa học công nghệ, trong đó có cả lĩnh vực đánh giá sự phù hợp. Quyết định trên đã tạo điều kiện để Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) - tổ chức công nhận thứ hai của Việt Nam ra đời.

AOSC hoạt động chính trong lĩnh vực công nhận năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025 và công nhận năng lực phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 (TCVN 7782). Ngoài ra, AOSC còn tổ chức các khóa đào tạo chuyên gia để tiến tới thực hiện việc công nhận chuyên gia đánh giá sự phù hợp  góp phần nâng cao năng lực thử nghiệm của các phòng thử nghiệm, từng bước hội nhập với các phòng thử nghiệm khu vực và quốc tế.

Sứ mệnh của AOSC là mang đến cho các phòng thử nghiệm/xét nghiệm nhận biết rõ hoạt động công nhận là dịch vụ khoa học kỹ thuật chứ không phải là một dịch vụ hành chính như nhiều người nhầm tưởng trước đây. Dịch vụ công nhận năng lực phòng thử nghiệm/xét nghiệm của AOSC có một số điểm khác biệt:

-       Chi phí công nhận trọn gói, theo lĩnh vực công nhận và số chỉ tiêu công nhận. Chi phí công nhận đảm bảo tính công bằng giữa các phòng thử nghiệm/ xét nghiệm. Dù ở Lũng Cú – Hà Giang hay ở Đất Mũi – Cà Mau, nếu các phòng thử nghiệm/xét nghiệm đăng ký công nhận giống nhau thì đều trả một mức phí công nhận như nhau:

-       Trong quá trình đánh giá AOSC tuân thủ tuyệt đối hệ thống quản lý chất lượng đã thiết lập theo ISO/IEC 17011.

-       AOSC cam kết: Không có sự khác nhau giữa cách bắt lỗi của các chuyên gia công nhận, chuyên gia kỹ thuật. Điều này có nghĩa là không có tình trạng hôm nay chuyên gia này nói đạt, ngày mai chuyên gia khác nói không đạt –sửa;

-       AOSC chỉ bắt lỗi theo tiêu chuẩn và các quy định đã được văn bản hóa bởi AOSC;

-       AOSC tập trung đánh giá vào hệ thống chứ không đánh giá tiểu tiết;

-       Được cập nhật tiêu chuẩn miễn phí;

-       Hằng năm, tổ chức được công nhận được cử 01 đại diện tham dự cuộc hội nghị kết rút kinh nghiệm hoạt động của các phòng thử nghiệm do AOSC tổ chức mà không phải chi phí thêm bất kỳ khoản nào dù Hội nghị đó được tổ chức ở đâu.

AOSC hy vọng Chuyên nghiệp, khách quan, tận tâm, biết lắng nghe sẽ là sự lựa chọn thích hợp của các phòng thử nghiệm/xét nghiệm y tế.

Trân trọng./.

 Nguyễn Hữu Dũng

Giám đốc Văn phòng AOSC

Tin tức liên quan