Thông báo

Xem phiên bản Web AOSC trước Ẩn
  • Thông báo quy định sử dụng dấu thừa nhận quốc tế ILAC-MRA và...

    Ngày 7/9/2019, Văn phòng AOSC đã chính thức trở thành thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MRA của APLAC và ILAC đố...

    CHI TIẾT
  • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận ...

    Ngày 15/11/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng k...

    CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN

ISO/IEC 17025 Thử nghiệm, hiệu chuẩn

ISO 15189 : 2012 xét nghiệm y tế

TỔ CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Quy định công nhận

Quy định về Công nhận ở nước ngoài

Quy định về chi phí đánh giá Công nhận PTN theo ISO 17025

Sổ tay chất lượng AOSC

Quy định về thử nghiệm thành thạo

Quy định về liên kết chuẩn đo lường

237

KHÁCH HÀNG

6

TÀI LIỆU

Về chúng tôi

Là tổ chức công nhận bên thứ ba của Việt Nam ra đời trên tinh thần xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ. AOSC là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. AOSC ra đời thể hiện tính hội nhập sâu của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, góp phần minh chứng cho việc Việt Nam đã thực hiện hiệp định TBT với tư cách là thành viên của tổ chức thương mại thế giới. Văn phòng AOSC được thành lập  theo  quyết  định  số 714/QĐ-LHHVN  ngày 29/10/2014 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1245 ngày 19/01/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp  giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động công nhận cho Văn phòng AOSC với số đăng ký 02/CN/TĐC. Bên cạnh đó, Văn phòng AOSC là thành viên chính thức của của Tổ chức Hợp tác Công nhận Châu Á – Thái Bình Dương (APAC), thành viên thông tấn của Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC)

..xem tiếp

VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG (AOSC)